Am Donnerstag, den 18. Oktober 2012,

haben wir im Gedenken an unseren lieben Freund Kurt

an seinem Lieblingsloch 16 einen Apfelbaum gepflanzt.

  • A1
  • A2
  • DSC07307
  • DSC07308
  • DSC07309
  • DSC07310
  • DSC07311
  • DSC07312
  • DSC07313